ΣΕΛΑΣ Newsletter

NEWSLETTER NO 3

Το Τρίτο NewsLetter πραγματεύεται τις εργασιές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης επαλήθευσης του έργου στη ΓΓΕΤ, η οποία εγκρίθηκε επιτυχώς, αλλά αποτελεί και μια επισκόπηση της προόδου των εργασιών του Σέλας, στις οποίες υπάρχουν και συνοπτικά αποσπάσματα από δημοσιεύσεις οι οποίες προέκυψαν στην διάρκεια του έργου, καθώς από επιστημονικά συνέδρια στα οποία συμμετείχαν οι έταιροι στα πλαίσια του έργου Σέλας.

NEWSLETTER NO 2

Το δεύτερο NewsLetter είναι μία επισκόπηση της προόδου των εργασιών του Σέλας, στις οποίες υπάρχουν συνοπτικά αποσπάσματα από δημοσιεύσεις οι οποίες προέκυψαν στην διάρκεια του έργου, καθώς από επιστημονικά συνέδρια στα οποία συμμετείχαν οι έταιροι στα πλαίσια του έργου Σέλας. Στη συνέχεια, αναφέροναι και αναλύονται προβλήματα που προέκυψαν  και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης.

NEWSLETTER NO 1

Στο πρώτο NewsLetter αναφέρεται στον στόχο του έργου Σέλας. Ουσιαστικά είναι ένα Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητόδρομους. 

Για περισσότερα σχετικά με το NewsLetter πατήστε εδώ

Subscribe to RSS - ΣΕΛΑΣ Newsletter