ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελληνικά

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω πλατφόρμας skype όπου συζητήθηκαν τα πιθανά σημεία εφαρμογής του πιλοτικού στην Εγνατία Οδό με τους υπολοίπους εταίρους