NEWSLETTER NO 2

Το δεύτερο NewsLetter είναι μία επισκόπηση της προόδου των εργασιών του Σέλας, στις οποίες υπάρχουν συνοπτικά αποσπάσματα από δημοσιεύσεις οι οποίες προέκυψαν στην διάρκεια του έργου, καθώς από επιστημονικά συνέδρια στα οποία συμμετείχαν οι έταιροι στα πλαίσια του έργου Σέλας. Στη συνέχεια, αναφέροναι και αναλύονται προβλήματα που προέκυψαν  και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης. Τέλος, γίνεται μια αναφορά και παρατίθονται φωτογραφίες κατά τα διάρκεια των πειραμάτων που έγιναν σχετικά με τα φωτοβολταϊκά. 

NEWSLETTER NO 1

Στο πρώτο NewsLetter αναφέρεται στον στόχο του έργου Σέλας. Ουσιαστικά είναι ένα Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητόδρομους. 

Για περισσότερα σχετικά με το NewsLetter πατήστε εδώ

Το έργο ΣΕΛΑΣ

Το έργο ΣΕΛΑΣ επιδιώκει στη μελέτη και εκμετάλλευση νέας τεχνολογίας Φ/Β συστημάτων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές αυτοκινητοδρόμων (π.χ. μπάρες ασφαλείας/στηθαία, στοιχεία χοανών διοδίων, χώροι στάθμευσης αυτοκινητιστών (ΧΣΑ), κλπ.), για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών αυτών. Τα Φ/Β του ΣΕΛΑΣ θα έχουν την καινοτομική δυνατότητα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο, αξιοποιώντας τις βραδυνές ώρες το διάχυτο φως άλλων φωτεινών πηγών (πχ φώτα αυτοκινήτων, φωτισμός υποδομών αυτοκινητοδρόμου). Η τεχνολογία των δοκιμαζόμενων Φ/Β θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία έχουν κατοχυρωθεί σε ερευνητικό Ινστιτούτο της κοινοπραξίας.

Στόχοι του έργου είναι:

  1. η σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή Φ/Β διατάξεων, ικανές να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και τη νύχτα,
  2. η ανάπτυξη ενός εργαλείου (λογισμικού) που θα αναλύει, θα προβλέπει και θα βελτιστοποιεί τις παρεχόμενες ενεργειακές υπηρεσίες στις κρίσιμες υποδομές αυτοκινητοδρόμων,
  3. η υποστήριξη/προσομοίωση, μέσω του εργαλείου αυτού και μελλοντικών εφαρμογών (ενσωμάτωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έξυπνου φωτισμού),
  4. η προσαρμογή συστήματος αποθήκευσης της ενέργειας που θα παράγεται από τους Φ/Β συλλέκτες του ΣΕΛΑΣ,
  5. η επίδειξη της καλής λειτουργίας των διασυνδεδεμένων παραπάνω υποσυστημάτων (οντότητα ΣΕΛΑΣ) σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από πιλοτική εφαρμογή σε σταθμούς διοδίων και χώρους στάθμευσης αυτοκινητιστών.

Το πλάνο εργασιών του έργου περιλαμβάνει 5 στάδια/φάσεις οι οποίες συμπληρώνονται από τις οριζόντιες εργασίες διάχυσης γνώσης και συντονισμού. Συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο του έργου είναι το Στάδιο Προδιαγραφών, όπου καθορίζεται το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων των επιμέρους υποσυστημάτων. Το δεύτερο στάδιο είναι η Μελέτη Βιωσιμότητας, με στόχο την ανάδειξη των τεχνικών προκλήσεων της υλοποίησης. Στο τρίτο στάδιο του έργου θα αναπτυχθεί η Διαδικασία Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Υλοποίησης Υποσυστημάτων και στο τέταρτο στάδιο (Στάδιο Ολοκλήρωσης), θα ενοποιηθούν τα επιμέρους υποσυστήματα και θα αποτιμηθεί η λειτουργία τους σε πειραματικό επίπεδο. Το πέμπτο και τελικό στάδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και την πιλοτική δοκιμή του ΣΕΛΑΣ στην ΕΓΝΑΤΙΑ Οδό.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου ΣΕΛΑΣ επικεντρώνονται στα εξής:

  1. ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και των υποδομών τους μέσα από την παραγωγή «πράσινης ενέργειας» για την κάλυψη ιδίων αναγκών,
  2. μείωση κόστους ηλεκτροδότησης με ταυτόχρονη αύξηση της αξιοπιστίας των κρίσιμων υποδομών των αυτοκινητοδρόμων,
  3. εφαρμογή νέων υλικών και υλοποίηση ευφυών αλγορίθμων διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας στον τομέα των φωτοβολταϊκών,
  4. διείσδυση νέων σύγχρονων τεχνολογιών στον κλάδο των μεταφορών και τη ενέργειας,
  5. αύξηση απασχολησιμότητας σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας.

Η κοινοπραξία του ΣΕΛΑΣ απαρτίζεται από 2 ερευνητικά Ινστιτούτα και δύο μεγάλες επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου για να εισάγουν στην αγορά την εξελιγμένη τεχνολογία Φ/Β ΣΕΛΑΣ, μέσω οικοδόμησης ενός δικτύου επιχειρηματικών συνεργασιών καθώς και μέσω παροχής δικαιωμάτων χρήσης σε ενδιαφερόμενους χρήστες. Τέλος, θα επιχειρηθεί η άμεση και αποτελεσματική κοινοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ο ισχυρός αντίκτυπος της προτεινόμενης πράξης.

Εγγραφή στο ΣΕΛΑΣ RSS

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

"Ερευνώ"

 

"Δημιουργώ"

 

"Καινοτομώ"