ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: Αλγόριθμοι πρόβλεψης κίνησης οχημάτων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: Αλγόριθμοι πρόβλεψης κίνησης οχημάτων

Ελληνικά

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση: