ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελληνικά

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του ΕΚΕΤΑ και ΕΚΕΦΕ μέσω της πλατφόρμας skype με κύριο θέμα την αρχιτεκτονική του συστήματος ΣΕΛΑΣ