ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελληνικά

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων μέσω της πλατφόρμας skype. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τα θέματα που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη ατζέντα