ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Ελληνικά

Το άρθρο με Τίτλο "DSSCs for indoor environments" εκδόθηκε στο διεθνές περιοδικό ScienceVolks. Μπορείτε να βρείτε το άρθρο εδώ.