ΠΡΩΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Ελληνικά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβριουαρίου 2019 η πρώτη φυσική συνάντηση των εταίρων του έργου ΣΕΛΑΣ στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, καθώς και η επιτόπια επίσκεψή τους στα διόδια Ανάληψης της Εγνατίας Οδού όπου θα εφαρμοστεί το πιλοτικό.