συνάντηση μεταξύ Sunlight - ΕΚΕΤΑ

συνάντηση μεταξύ Sunlight - ΕΚΕΤΑ

Ελληνικά

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Sunlight - ΕΚΕΤΑ, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, όπου εκεί έγινε μία μικρή επίδειξη της διάταξης του Φ/Β συστήματος. Ακολουθησε συζήτηση για την αρχιτεκτονική και τα υποσυστήματα των διαταξεων, με μεγαλύτερη έμφαση στην διάταξη των συμβατικών φωτοβολταϊκών. Μεταξυ άλλων, προτάθηκαν συνδεσμολογίες, ο MPPT contoller, η μπαταρία που θα μπορούσε να υποστηρίξει το σύστημα, κ.λ.π. .