1/2 Παρουσίαση στα πλαίσια του Workshop στις 6/7/22 με θέμα: Ηλιακά κελιά βάση χρωστικές, κβαντικές τελείες και περοβσκίτες

1/2 Παρουσίαση στα πλαίσια του Workshop στις 6/7/22 με θέμα: Ηλιακά κελιά βάση χρωστικές, κβαντικές τελείες και περοβσκίτες

Ελληνικά

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος της παρουσίασης: