2/3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ DSSCS ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

2/3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ DSSCS ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Ελληνικά

Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης μπορείτε να το βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο: